ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetski efikasni objekti primenom KNX tehnologije

Efikasno korišćenje energije je odgovornost svih nas. Pored zaštite životne sredine veoma je korisno i sa finansijske strane. Primenom KNX tehnologije vaš objekat počinje da štedi za Vas ne lišavajući vas udobnosti i komfora.

Kako?

Integracijom KNX tehnologije vaš objekat se konstantno prilagodjava trenutnoj situaciji. On zna da kada niste u prostoriji da svetlo treba da isključi, on zna da klima ne treba da radi kada su otvoreni prozori, on zna da zimi smanji temperaturu kada napustite objekat, on zna da leti spusti roletne kada greje sunce… on zna…

Koliko?

Sprovedena istraživanja na objektima na kojima je izvršena integracija KNX sistema su pokazala sledeće:
Ušteda energije kontrolom pojedinih sistema:


  • - Kontrola grejanja u savakoj prostoriji – od 14 – 25%
  • - Kontrola hlađenja u svakoj prostoriji – od 20 – 45%
  • - Kontrola rasvete – od 25 – 58%
  • - Kontrola roletni u zavisnosti od položaja sunca – od 9 – 32%
  • Kontrolom svih navedenih sistema ukupna prosečna ušteda se kreće od 15 do čak 50%.

Gde?

U zavisnosti od tipa objekta razlikuje se i nivo uštede energije.

  • - Stambeni objekti – od 15 do 35%
  • - Poslovni objekti – od 18 do 42%
  • - Hoteli – 23 do 50%
  • - Javni objekti (škole, vrtići, muzeji…) – od 21 do 43%